Lastikle yetinmeyen Brisa mobilitede de büyüyecek

Mehtap HALICI

İzmit ve 2018’de devreye alınan Aksaray’daki son teknolojilerle donatılmış fabrikalarında yılda 13.5 mil­yon adet üretimle lastik sek­törünün öncülerinden Brisa, mobilite çözümleri alanında da dönüşüme hazırlanıyor. 56 binden fazla filo müşteri­sine son teknoloji telematik, IOT ve araç takip çözümleri sağlayan ve 700 binden fazla aracı yöneten araç takip sis­temleri şirketi Arvento’yu 2022 yılında satın aldıklarını hatırlatan Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Ge­nel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Türkiye pazarının potansiyeline çok inanıyo­ruz. Biz sadece lastik sektö­ründe kendimizi konumlan­dırmıyoruz. Çünkü bu Bri­sa’ya yetmiyor” dedi.

Brisa’nın bugün sadece las­tik sektöründe faaliyet göste­ren bir şirket olmadığına dik­kat çeken Güzel, markanın, lastiğin çok daha ötesini he­deflediği bir mobilite dönü­şümünde olduğunu söyledi. Brisa’nın, servis ağıyla ve las­tik ürünleriyle Arvento veri­lerini birleştirerek farklı mo­bilite çözümleri ve ürünlerini sektöre sunacağını ifade eden Evren Güzel, lastiğin ötesine geçeceklerini ifade etti.

“2030 yol haritasının oda­ğında “Mobilite Çözümleri” işini geliştirmek istiyoruz” diyen Güzel, Mobilitenin ge­tirdiği değişimlere uyum sağ­layan yeni ürünler, lastiğin ötesinde hizmetler ve özellik­le dijital dünya ile uyumlu iş modellerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Filolar için sundukları çö­zümler hakkında detaylı bil­giler veren Güzel, sözleri­ne şöyle devam etti: “Arven­to’nun filoların hareketlilik verisini alıp bunu veri anali­tiğiyle işleyip ardından ne za­man filonun lastiğinin değiş­mesi gerektiğini, ne zaman rotasyona girmesi gerektiği­ni, filonun ne zaman aracını bakıma sokması gerektiğini, ne zaman lastiklerini kapla­maya göndermesi gerektiği­ni, şoförün sürüş kullanımı­nın nasıl maliyetlerine etki yarattığı gibi datalarla aslın­da filolara dataya dayanarak çok daha farklı çözüm paket­leri sunulacak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir