Doğan Holding, Milpa’yı satıyor

Doğan Holding, Milpa’da sahip olduğu yüzde 82,29 oranındaki payın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 55 milyon dolara satılmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Milpa A.Ş.’nin 208.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki, toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (“Alıcı”) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel (“Satış Bedeli”) ve ‘Pay Devir Sözleşmesi’ üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına (“İşlem”),

Söz konusu İşlem’in koşulları ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi’nin tüm hükümleri, ekleri ile Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan Pay Devir Sözleşmesi veya İşlem uyarınca imzalanması öngörülen veya bunlarla bağlantılı tüm sözleşme veya protokollerin (tüm belgeler birlikte “Sözleşmeler” olarak anılacaktır) kabulüne ve Şirketimiz tarafından akdedilmesine,

İşlem’in Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmelerde belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına, karar verilmiş olup söz konusu Karar’a istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 14.07.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ akdedilmiştir. Pay devrine ilişkin olarak, 7.500.000 Amerikan doları tutarındaki ön ödeme Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.

İşlem kapanışının, gerekli yasal onayların alınması sonrasında gerçekleşmesi beklenmekte olup pay devrine ilişkin önemi haiz hususlar; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği’ hükümleri kapsamında süreç içerisinde özel durum açıklamalarına ayrıca konu edilecektir.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx